Navigation path

Kako oddati prošnjo za dostop do dokumentov Komisije

  • Prosimo, upoštevajte, da lahko za nekatere dokumente Komisije v celoti ali deloma veljajo izjeme od dostopa javnosti do dokumentov, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1049/2001. V nekaterih primerih sodišča Unije priznavajo splošno domnevo o nedostopnosti, ki jo Komisija lahko uporabi za zavrnitev dostopa, zlasti za dokumente, ki so del naslednjih postopkov: EU Pilot, kršitve, državna pomoč, konkurenca, združitve in sodni postopki.
  • Dostop zadevnih posameznikov do EPSO spisov o zaposlitvi ali osebnih spisov osebja Komisije je urejen s posebnimi pravicami dostopa, ki se uporabljajo namesto Uredbe (ES) št. 1049/2001. Vložniki, ki želijo pridobiti dostop do lastnih spisov na teh področjih, naj se v skladu s posebnimi pravili o dostopu, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje oziroma kadrovskih predpisih, obrnejo neposredno na urad EPSO ali GD za človeške vire in varnost.
  • Vse vaše podatke obdelujemo v skladu z določbami in zahtevami Uredbe (ES) št. 45/2001 o varstvu podatkov.
  • Pridržujemo si pravico, da zavrnemo obravnavo vašega zahtevka, če ste v priloženem elektronskem obrazcu predložili nepopolne ali nepravilne podatke.
  • Pridržujemo si pravico, da v primeru dvoma v zvezi z vašo identiteto zahtevamo, da predložite veljaven osebni dokument.

Register vsebuje referenčne oznake dokumentov Evropske komisije (objavljenih in neobjavljenih), ki so nastali v času od 1. januarja 2001.

Pri objavljenih dokumentih je dodana povezava na celotno besedilo dokumenta, denimo v zbirki EUR-Lex, to je zbirki, ki obsega pripravljalne akte (dokumenti COM), veljavno zakonodajo in Uradne liste Evropske unije od leta 1998 dalje.

Kopijo neobjavljenega dokumenta, ki ga vsebuje register, je mogoče dobiti tako, da odkljukate okence pod referenčno oznako dokumenta, nato izpolnite elektronski obrazec in nam ga pošljete. V vsakem primeru je dobro najprej iskati v registru.

Če iskanega dokumenta v registru ne najdete, izpolnite ta obrazec, v njem opišite iskani dokument ter nam obrazec pošljite.

Vse osebne podatke, ki jih sporočite Evropski komisiji, bomo obravnavali strogo v skladu z določbami Uredbe 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.