Navigation path

Kako oddati prošnjo za dostop do dokumentov Komisije

Register vsebuje referenčne oznake objavljenih in neobjavljenih dokumentov Komisije od 1. januarja 2001 dalje.

Za objavljene dokumente obstaja povezava na celotno besedilo dokumentov, na primer v podatkovni bazi EUR-Lex, ki povzema pripravljalne akte (dokumenti COM), veljavno zakonodajo Skupnosti in Uradne liste Evropske unije od leta 1998.

Če želite kopijo notranjega (neobjavljenega) dokumenta, ki je naveden v registru, kliknite na okence pod sklicem dokumenta, izpolnite elektronski obrazec in nam ga pošljite. V vsakem primeru začnite z iskanjem v registru.

Če iskanega dokumenta ne najdete v registru, lahko izpolnite drug elektronski obrazec, v katerem lahko zahtevani dokument opišete in nam obrazec pošljete.
Seveda lahko pošljete prošnjo na Urad za dostop do dokumentov : EUROPEAN COMMISSION, Secretariat of Unit SG/B/4, BERL 05/350, B-1049 BRUSSELS, Belgium).
Za obveščanje javnosti o pravici dostopa do dokumentov in v pomoč pri njenem izvajanju je Komisija objavila vodnik, ki v obliki vprašanj in odgovorov razlaga korake za pridobitev dokumenta. Ta brošura je na razpolago pri Predstavništvih Komisije v državah članicah, delegacijah Komisije v tretjih državah, na EU info točkah ter drugih informacijskih centrih in mrežah, na zahtevo pa pri Generalnem sekretariatu Komisije (Rue de la Loi 200, B-1049 BRUSSELS, Belgium). Ta vodnik je prav tako na razpolago na spletni strani Europa, s katero upravlja Komisija (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). Stran „Dostop do dokumentov Komisije“ med drugim vsebuje sklop drugih zanimivih informacij s področja transparentnosti, zlasti o položaju v državah članicah.

Vsi osebni podatki, posredovani Komisiji, so obravnavani v skladu z uredbo 45/2001 o zaščiti zasebnih oseb pri obravnavi osebnih podatkov