Navigation path

How to request access to Commission documents

Register obsahuje odkazy na dokumenty Komisie (uverejnené a neuverejnené) vypracované po 1. januári 2001.

V prípade, že dokument už bol uverejnený, prostredníctvom odkazu sa dostanete na jeho úplné znenie, ktoré sa nachádza napríklad v databáze EUR-Lex. Táto databáza obsahuje návrhy právnych predpisov (dokumenty COM), texty platných právnych predpisov, ako aj vydania Úradného vestníka Únie od roku 1998.

V prípade, že chcete získať kópiu dokumentu, ktorý nie je uverejnený v registri, musíte kliknúť na ikonku zobrazenú pod odkazom na dokument, vyplniť online formulár a poslať nám ho. V každom prípade je vhodné začať vyhľadávaním v registri.

Ak nenájdete dokument, ktorý hľadáte v registri, môžete vyplniť ďalší formulár, v ktorom skôr ako nás budete kontaktovať, opíšete hľadaný dokument.

Pri spracovávaní všetkých údajov osobného charakteru Komisia prísne dodržiava ustanovenia nariadenia č. 45/2001 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov.