Navigation path

Cum se introduce o cerere de acces la documentele Comisiei

  • Vă atragem atenția asupra faptului că anumite acte ale Comisiei pot face obiectul, în totalitate sau în parte, excepțiilor prevăzute în Regulamentul 1049/2001 în ceea ce privește accesul publicului la informații. În unele cazuri, există o prezumție generală de neaccesibilitate recunoscută de instanțele Uniunii, care poate fi utilizată de Comisie pentru a refuza accesul la informații, în special în ceea ce privește documentele care fac parte din următoarele proceduri: EU Pilot, încălcările, ajutoarele de stat, concurența, fuziunile și dosarele instanțelor de judecată.
  • Accesul la dosarele de recrutare ale EPSO sau la dosarele personale ale angajaților Comisiei, de către persoanele în cauză, este reglementat de anumite drepturi de acces specifice care se aplică în locul Regulamentului 1049/2001. Solicitanții care doresc să obțină acces la dosarul propriu în aceste cazuri sunt sfătuiți să contacteze EPSO sau DG HR în mod direct, respectând normele specifice privind accesul care sunt descrise în Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale și, respectiv, în Statutul funcționarilor.
  • Toate datele dumneavoastră sunt tratate în conformitate cu dispozițiile și cerințele Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor.
  • Ne rezervăm dreptul de a refuza înregistrarea cererii dumneavoastră în cazul în care datele incluse în formularul electronic sus-menționat sunt incomplete sau inexacte.
  • În cazul în care există îndoieli cu privire la identitatea dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a vă cere să ne transmiteți copia unui document de identitate valabil.

Registrul conține referințe ale documentelor elaborate de Comisie (atât cele publicate, cât și cele nepublicate) începând de la 1 ianuarie 2001.

În cazul documentelor publicate, există un link către versiunea integrală, de exemplu în baza de date EUR-Lex, care conţine legislaţia în curs de elaborare (documente COM), legislaţia în vigoare şi edițiile Jurnalului Oficial al Uniunii Europene publicate începând din 1998.

Pentru a obține o copie a unui document nepublicat care figurează în registru, faceți clic pe caseta din dreptul documentului, completați formularul electronic care se afișează și trimiteți-ni-l. În orice caz, începeți prin a efectua o căutare în registru.

Dacă nu găsiţi în registru documentul pe care îl căutaţi, puteţi completa şi trimite un alt formular în care puteţi descrie pe scurt documentul respectiv.

Toate datele cu caracter personal care au fost comunicate Comisiei sunt prelucrate în strictă conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.