Navigation path

Cum se introduce o cerere de acces la documentele Comisiei

Registrul conține referințe ale documentelor elaborate de Comisie (atât cele publicate, cât și cele nepublicate) începând de la 1 ianuarie 2001.

În cazul documentelor publicate, există un link către versiunea integrală, de exemplu în baza de date EUR-Lex, care conţine legislaţia în curs de elaborare (documente COM), legislaţia în vigoare şi edițiile Jurnalului Oficial al Uniunii Europene publicate începând din 1998.

Pentru a obține o copie a unui document nepublicat care figurează în registru, faceți clic pe caseta din dreptul documentului, completați formularul electronic care se afișează și trimiteți-ni-l. În orice caz, începeți prin a efectua o căutare în registru.

Dacă nu găsiţi în registru documentul pe care îl căutaţi, puteţi completa şi trimite un alt formular în care puteţi descrie pe scurt documentul respectiv.

Toate datele cu caracter personal care au fost comunicate Comisiei sunt prelucrate în strictă conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.