Navigation path

Cum se introduce o cerere de acces la documentele Comisiei

Registrul conţine atât referinţele documentelor care au fost deja publicate, cât şi ale documentelor interne ale Comisiei (care nu au fost publicate) începând de la 1 ianuarie 2001.

În cazul documentelor publicate, există un link către textul integral al documentelor, de exemplu în baza de date EUR-Lex care conţine legislaţia în curs de elaborare (documente COM), legislaţia comunitară în vigoare şi Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând din 1998.

Cu toate acestea, pentru a obţine o copie a unui document intern (care nu a fost publicat) cuprins în Registru, faceţi clic pe căsuţa plasată sub referinţa documentului, apoi completaţi şi trimiteţi formularul electronic. În orice caz, mai întâi efectuaţi o căutare în registru.

În cazul în care nu găsiţi în registru documentul pe care îl căutaţi, puteţi completa şi trimite un alt formular electronic în care puteţi descrie pe scurt documentul respectiv.

Bineînţeles, puteţi, de asemenea, trimite cererea de acces la documente prin poştă (COMMISSION EUROPEENNE, Secrétariat de l'Unité SG/B/2, BERL 08/140, B-1049 BRUXELLES, Belgique), prin fax ( +32 (2) 296 84 98) sau prin e-mail.

În scopul de a informa cetăţenii cu privire la drepturile lor în materie de acces la documente şi de a-i ajuta să şi le exercite, Comisia a publicat un ghid care explică, sub forma unor serii de întrebări şi răspunsuri, cum se poate obţine un document. Această broşură este disponibilă la reprezentanţele Comisiei în statele membre, la delegaţiile Comisiei în ţările terţe, în centrele Infoeuropa şi la alte relee şi reţele de informare şi, la cerere, la Secretariatul General al Comisiei (Rue de la Loi 200, B-1049 BRUXELLES, Belgique). Acest ghid este disponibil, de asemenea, pe site-ul Europa al Comisiei (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). Site-ul „Acces la documentele Comisiei" conţine, de asemenea, informaţii suplimentare interesante în materie de transparenţă, în special cu privire la situaţia din statele membre.

Toate datele cu caracter personal care au fost comunicate Comisiei în cadrul cererii de acces la documente sunt prelucrate în strictă conformitate cu Regulamentul 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.