Navigation path

Jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów Komisji?

Rejestr zawiera odesłania zarówno do opublikowanych, jak i nieopublikowanych dokumentów Komisji opracowanych po 1 stycznia 2001 r.

W przypadku opublikowanych dokumentów podany jest link do ich pełnego tekstu zamieszczonego w bazie EUR-Lex, która zawiera akty prawne w przygotowaniu (dokumenty COM), teksty obowiązujących aktów prawnych, jak również Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej od 1998 r.

Aby otrzymać kopię nieopublikowanego dokumentu figurującego w rejestrze, należy zaznaczyć okienko znajdujące się pod numerem referencyjnym dokumentu, wypełnić formularz elektroniczny i przesłać go do nas. Zawsze należy jednak zacząć od funkcji wyszukiwania w rejestrze.

Jeżeli nie znajdą Państwo w rejestrze szukanego dokumentu, można wypełnić i wysłać do nas inny formularz zawierający opis szukanego dokumentu.

Wszystkie dane osobowe przekazywane Komisji, przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.