Navigation path

Wijze van indiening van een aanvraag om toegang tot documenten van de Commissie

Het register bevat referenties naar documenten van de Commissie (al dan niet gepubliceerd) die dateren van 1 januari 2001 of later.

In geval van een gepubliceerd document verwijst een link naar de volledige tekst, bijvoorbeeld in de database EUR-Lex, waarin de wettelijke besluiten en voorbereidende documenten (COM-documenten), de geldende wetgeving en het Publicatieblad sinds 1998 zijn opgenomen.

Om een kopie te krijgen van een niet gepubliceerd document in het register, dient u te klikken op het vakje onder de referentie van het document en vervolgens het online-aanvraagformulier in te vullen en in te zenden. In beide gevallen kunt u het best met een zoekopdracht in het register beginnen.

Als u het gezochte document niet vindt, kunt u het in een ander formulier omschrijven en ons dit toesturen.

Alle persoonsgegevens die u aan de Commissie meedeelt, worden strikt behandeld volgens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.