Navigation path

Wijze van indiening van een aanvraag om toegang tot documenten van de Commissie

Het register omvat zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde documenten van de Commissie, die zijn opgesteld vanaf 1 januari 2001.

De volledige tekst van gepubliceerde documenten kan onder andere worden geraadpleegd in de databank EUR-Lex, die de wetgeving in voorbereiding (COM-documenten), de van kracht zijnde wetgeving en het Publicatieblad van de Europese Unie vanaf 1998 bevat.

Wilt u echter een kopie van een niet-gepubliceerd document dat in het register is opgenomen, klik dan op het vakje onder het documentnummer, vul het elektronische formulier in en stuur het naar ons. In alle gevallen begint u door in het register te zoeken.

Als u een gewenst document niet vindt in het register, kunt u een ander elektronisch formulier invullen en verzenden. Het bevat een veld waarin u het gewenste document kunt beschrijven.

U kunt uiteraard ook altijd een aanvraag richten tot de bevoegde dienst van de Commissie : EUROPESE COMMISSIE, ter attentie van het Secretariaat van eenheid SG/B/4, BERL 05/350, B-1049 BRUSSEL, België.

Om de burgers in kennis te stellen van hun recht op toegang tot de documenten en hen te helpen gebruik te maken van dat recht heeft de Commissie een gids gepubliceerd waarin in de vorm van vragen en antwoorden wordt uiteengezet hoe men een document kan verkrijgen. Deze brochure is verkrijgbaar bij de Vertegenwoordigingen van de Commissie in de lidstaten, de Delegaties in de derde landen, de Euro Info Points en andere informatiecentra en netwerken, en zij kan ook worden aangevraagd bij het Secretariaat-generaal van de Commissie (Wetstraat 200, B-1049 BRUSSEL, Belgiƫ). De gids is eveneens beschikbaar op de website van de Commissie op "Europa" (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). De internetpagina "Access to Commission documents" bevat daarnaast een aantal interessante inlichtingen in verband met transparantie, in het bijzonder wat betreft de situatie in de lidstaten.

De behandeling van alle aan de Commissie verstrekte persoonsgegevens geschiedt volkomen in overeenstemming met de bepalingen van verordening 45/2001 betreffende de bescherming van natuurl?ke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens