Navigation path

Kā iesniegt pieprasījumu attiecībā uz piekļuvi Komisijas dokumentiem 

Šajā reģistrā ir atsauces uz Eiropas Komisijas dokumentiem (publicētiem un nepublicētiem), kuru datums ir no 2001. gada 1. janvāra.

Ja dokuments jau ir publicēts, saite aizved uz pilno dokumenta tekstu, piemēram, datubāzē “EUR-Lex”, kurā ir gan sagatavošanas procesā esoši dokumenti (COM dokumenti), gan spēkā esoši tiesību akti, gan Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis kopš 1998. gada.

Jūs varat pieprasīt reģistrā iekļauta, bet nepublicēta dokumenta kopiju. Ja gribat to darīt, noklikšķiniet uz lodziņa zem dokumenta atsauces numura, aizpildiet elektronisko veidlapu un aizsūtiet to mums. Jebkurā gadījumā ieteicams vispirms meklēt reģistrā.

Ja jums neizdodas reģistrā atrast vajadzīgo dokumentu, aizpildiet un mums atsūtiet citu veidlapu, kurā varat aprakstīt meklēto dokumentu.

Eiropas Komisijai paziņotos personas datus Komisija apstrādā atbilstīgi Direktīvai Nr. 45/2001 par par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs.