Navigation path

Kaip pateikiamas prašymas susipažinti su Komisijos turimais dokumentais

Šiame registre pateikiama nuorodų į Komisijos dokumentus (paskelbtus ir neskelbtus), parengtus nuo 2001 m. sausio 1 d.

Jeigu dokumentas jau paskelbtas, pateikiama nuoroda į visą jo tekstą, kuris skelbiamas, pavyzdžiui, bazėje EUR-Lex, rengiamų teisės aktų bazėje (COM dokumentai), kaip galiojančio teisės akto tekstas, taip pat ES oficialiuosiuose leidiniuose nuo 1998 m.

O jeigu norite gauti į registrą įtraukto neskelbto dokumento kopiją, spustelėkite langelį po dokumento nuoroda, užpildykite elektroninę formą ir mums ją atsiųskite. Bet kuriuo atveju geriau pradėti nuo paieškos registre.

Jeigu registre ieškomo dokumento neradote, galite užpildyti kitą formą, kurioje, prieš ją mums siunčiant, reikia aprašyti ieškomą dokumentą.

Visi Komisijai pateikiami asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis Reglamento 45/2001 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis nuostatų.