Navigation path

Hogyan kérjünk ki egy bizottsági dokumentumot ?

A nyilvántartásban egyszerre szereplenek a már kiadott és a belső (nem kiadásra szánt) kiadványok 2001. január 1-től. Minden már nyomtatásban kiadott és nyilvántartásba vett dokumentum esetében a jelzetre kattintva el lehet jutni a dokumentum EUR-Lex adatbázisban szereplő teljes változatához. Az EUR-Lex adatbázis az előkészületben levő (ún. COM dokumentumok) és a hatályos jogszabályok mellett tartalmazza a Hivatalos Lap 1998-nál nem régebbi számait is. Egy belső (azaz nem kiadásra szánt) dokumentum tanulmányozásához a kérelmezőnek ki kell töltenie egy űrlapot, amelyet azután vagy postai úton (cím: COMMISSION EUROPEENNE (EURÓPAI BIZOTTSÁG), à l'attention du Secrétariat de l'Unité SG/B/2 (SG/B/2 egység titkársága figyelmébe), Breydel 9/198, B-1049 BRUXELLES, Belgique), vagy faxon (+32 (2) 296 72 42), vagy pedig e-mailen el kell küldeni a dokumentum kiadásáért felelős hivatalnak.

Annak érdekében, hogy a polgárokat kellőképpen tájékoztassa a bizottsági dokumentumokhoz való hozzáférési jogukról, illetve, hogy segítse őket e joguk gyakorlásában, a Bizottság kiadott egy tájékoztató füzetet, melyben kérdés-felelet formájában ismerteti a dokumentumok kikéréséhez szükséges eljárást. A kiadvány hozzáférhető az Európai Bizottság tagállami képviseletein, a harmadik országokban működő delegációkon, az Európai Tájékoztatási Központokban (InfoPoint) és az egyéb hálózatokban, valamint kikérhető a Bizottság Főtitkárságán (Rue de la Loi 200, B-1049 BRUXELLES, Belgique), és letölthető a Bizottság EUROPA- szerveréről is az alábbi címen: (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm).A „Hozzáférés a bizottsági dokumentumokhoz" weboldal számos egyéb hasznos információt is tartalmaz az átláthatóság kérdéskörben, különösen a tagállamokra vonatkozólag

Az Európai Bizottság valamennyi személyes adatot szigorúan a személyes adatok közösségi intézmények által való feldolgozására vonatkozó 45/2001-es rendelet számú értelmében kezel.