Navigation path

Conas iarratas a chur isteach chun rochtain a fháil ar dhoiciméid an Choimisiúin

Is é atá sa chlár doiciméad seo tagairtí do dhoiciméid (fhoilsithe agus neamhfhoilsithe) de chuid an Choimisiúin a ullmhaíodh ón 1 Eanáir 2001 ar aghaidh.

I gcás na ndoiciméad atá foilsithe, cuirtear nasc le téacs iomlán an doiciméid ar fáil, m.sh. i mbunachar sonraí EUR-Lex, bunachar ina bhfuil an reachtaíocht atá á hullmhú (doiciméid COM), an reachtaíocht atá i bhfeidhm, agus Irisí Oifigiúla an Aontais Eorpaigh ón mbliain 1998 ar aghaidh.

Má theastaíonn cóip uait de dhoiciméad (nach bhfuil foilsithe) atá liostaithe sa chlár, beidh ort cliceáil ar an mbosca thíos faoi uimhir thagartha an doiciméid, an fhoirm a líonadh agus í a sheoladh chugainn. Ar chaoi ar bith, beidh ort cuardach a dhéanamh sa chlár i dtosach.

Mura n-éiríonn leat an doiciméad atá uait a aimsiú, is féidir foirm eile a líonadh, ina mbeidh ort cur síos a dhéanamh ar an doiciméad atá uait agus an fhoirm a chur ar aghaidh chugainn.

Déantar na sonraí pearsanta go léir a sheoltar chuig an gCoimisiún a láimhseáil de réir fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta.