Navigation path

Asiakirjan tilaaminen komissiolta

Rekisteri sisältää viitteet sekä julkaistuihin että julkaisemattomiin komission asiakirjoihin 1.1.2001 alkaen.

Julkaistuista asiakirjoista on linkki asiakirjan koko tekstiin, joka on esimerkiksi EUR-Lex-tietokannassa. Kyseinen tietokanta sisältää lainsäädännön valmisteluasiakirjat (COM-asiakirjat), voimassa olevan lainsäädännön sekä Euroopan unionin viralliset lehdet vuodesta 1998.

Jos kuitenkin haluat pyytää julkaisematonta asiakirjaa, napsauta asiakirjaviitteen alapuolella olevaa pientä laatikkoa, täytä sähköinen lomake ja lähetä se meille. Asiakirjan tilaaminen aloitetaan aina rekisteriin tehdyllä haulla.

Jos haettua asiakirjaa ei löydy rekisteristä, voit täyttää toisen sähköisen lomakkeen, jossa voit kuvailla pyydettyä asiakirjaa, ja lähettää lomakkeen meille.

Voit tietenkin lähettää asiakirjahakemuksen pääsihteeristöön : EUROOPAN KOMISSIO, Yksikön SG/B/4 sihteeristö, BERL 05/350, B-1049 BRUXELLES/BRUSSEL, Belgia.

Komissio on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan, miten komissiolta voi tilata asiakirjoja. Se sisältää kysymysten ja vastausten muodossa tietoa kansalaisten oikeuksista tutustua asiakirjoihin ja neuvoo oikeuksien käytössä. Opas on saatavilla jäsenvaltioissa komission edustustoista ja unionin ulkopuolella lähetystöistä sekä EU-tiedon palvelupisteistä ja muista tiedotusverkostoista. Sen voi myös tilata komission pääsihteeristöstä (Rue de la Loi 200 / Wetstraat 200, B-1049 BRUXELLES/BRUSSEL, Belgia). Oppaaseen voi tutustua myös Europa-palvelimella (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). Komission asiakirjojen saatavuus -sivut sisältävät lisätietoja komission toiminnan avoimuudesta ja asiakirjojen saatavuudesta jäsenvaltioissa.