Navigation path

Asiakirjan tilaaminen komissiolta

Rekisteri sisältää viitteet sekä julkaistuihin että julkaisemattomiin komission asiakirjoihin 1.1.2001 alkaen.

Julkaistuista asiakirjoista on linkki asiakirjan koko tekstiin, joka on esimerkiksi EUR-Lex-tietokannassa. Kyseinen tietokanta sisältää lainsäädännön valmisteluasiakirjat (COM-asiakirjat), voimassa olevan lainsäädännön sekä Euroopan unionin viralliset lehdet vuodesta 1998.

Jos haluat tilata sellaisen rekisterissä olevan asiakirjan, jota ei ole julkaistu, napsauta asiakirjaviitteen alapuolella olevaa pientä ruutua ja täytä verkkolomake. Kun etsit jotakin asiakirjaa, tee aina ensin haku rekisteriin.

Jos haettua asiakirjaa ei löydy rekisteristä, voit pyytää sitä toisella verkkolomakkeella. Anna asiakirjasta mahdollisimman tarkat tiedot.

Kaikkien komissiolle toimitettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta (asetus 45/2001 yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä).