Navigation path

Kuidas taotleda juurdepääsu komisjoni dokumentidele

Register hõlmab viiteid komisjoni (avaldatud ja avaldamata) dokumentidele, mis on koostatud pärast 1. jaanuari 2001.

Kui dokument on juba avaldatud, esitatakse viide selle tervikteksti juurde, mille võib leida näiteks EUR-Lexi andmebaasist, mis sisaldab ettevalmistamisel olevaid õigusakte (COM dokumendid), kehtivate õigusaktide tekste ning Euroopa Liidu Teataja numbreid, mis on avaldatud pärast 1998. aastat.

Selleks et saada registrisse kantud avaldamata dokumendi koopia, klõpsake dokumendi viitenumbri all oleval väikesel kastil, täitke elektrooniline vorm ja saatke see meile. Esimene samm on siiski alati otsing registris.

Kui Te ei leia registris otsitavat dokumenti, võite täita teise vormi, milles saatekirjeldada otsitavat dokumenti, enne kui Te selle meile saadate.

Kõiki komisjonile edastatavaid isikuandmeid töödeldakse täielikus kooskõlas määrusega 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.