Navigation path

Kuidas taotleda juurdepääsu komisjoni dokumentidele

Registris leiduvad viidad nii avaldatud kui ka avaldamata komisjoni dokumentidele alates 1. jaanuarist 2001.

Avaldatud dokumendi puhul juhatavad viidad täistekstini veebiportaali EUR-Lex andmebaasis, mis sisaldab õigusaktide eelnõusid (KOM-dokumendid), ühenduse kehtivaid õigusakte ja Euroopa Liidu Teatajaid alates 1998. aastast.

Selleks et saada registrisse kantud avaldamata dokumendi koopia, klõpsake dokumendi viitenumbri all oleval väikesel kastil, täitke elektrooniline vorm ja saatke see meile. Esimene samm on siiski alati otsing registris.

Juhul kui Te otsitavat dokumenti registrist ei leia, võite täita teise veebipõhise vormi otsitava dokumendi kirjeldusega ja saata selle meile.

Dokumendile juurdepääsu taotluse võib ka saata postiga komisjoni vastutavale talitusele : EUROPEAN COMMISSION, Secretariat of Unit SG/B/4, BERL 05/350, B-1049 BRUSSELS, Belgium.

Selleks, et teavitada kodanikke nende õigusest taotleda juurdepääsu dokumentidele ja aidata neil seda õigust kasutada, on komisjon avaldanud küsimuste-vastuste vormis juhise. Liikmesriikides on trükis saadaval komisjoni esindustes, väljaspool Euroopa Liitu aga komisjoni delegatsioonides, lisaks euroinfokeskustes ja teabepunktides. Trükist saab ka tellida Euroopa Komisjoni peasekretariaadist (Rue de la Loi 200, B-1049 BRUSSELS, Belgium). Juhend on avaldatud veebiaadressil (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). Komisjoni veebisaidil "Juurdepääs komisjoni dokumentidele" (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_en.htm) on muudki huvitavat teavet läbipaistvuse kohta, eriti selle olukorra kohta liikmesriikides.

Komisjon kasutab kõiki talle esitatud isikuandmeid rangelt vastavalt määrusele 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel