Navigation path

Πώς να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής

Το μητρώο περιέχει στοιχεία αναφοράς των δημοσιευμένων και μη δημοσιευμένων εγγράφων της Επιτροπής που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001.

Για κάθε έγγραφο που έχει ήδη δημοσιευθεί και καταγραφεί στο μητρώο εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ των στοιχείων του εγγράφου και του πλήρους κειμένου που εμφανίζεται στη βάση EUR-Lex (σύνδεση). Στη βάση αυτή συμπεριλαμβάνονται η νομοθεσία που βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό στάδιο (έγγραφα COM), το κείμενο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και οι από 1998 Επίσημες Εφημερίδες της Ενωσης

Ωστόσο, για να λάβετε αντίγραφο ενός μη δημοσιευμένου έγγραφου που βρίσκεται στο αρχείο, κάνετε κλικ στο μικρό τετραγωνίδιο κάτω από το έγγραφο αναφοράς, συμπληρώνετε το ηλεκτρονικό έντυπο και μας το αποστέλλετε. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ξεκινήσετε κάνοντας αναζήτηση στο αρχείο.

Αντίθετα, γιά να αποκτήσει ένα εσωτερικό έγγραφο (μη δημοσιευμένο), ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει ένα έντυπο που θα αποστείλει στη θυρίδα πρόσβασης στα έγγραφα είτε ταχυδρομικά : COMMISSION EUROPEENNE, ΰ l'attention du Secrétariat de l'Unité SG/B/4, BERL 05/350, B-1049 BRUXELLES, Belgique.

Η Επιτροπή για να ενημερώσει τους πολίτες για το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και να τους βοηθήσει να το ασκήσουν, έχει εκδώσει έναν οδηγό όπου εξηγεί, υπό μορφή ερωταποκρίσεων, τη διαδικασία που πρέπει αυτοί να τηρήσουν για να λάβουν ένα έγγραφο. Ο οδηγός αυτός διατίθεται στα γραφεία της Επιτροπής στα κράτη μέλη, τις αντιπροσωπείες της στις τρίτες χώρες, τις ενημερωτικές θυρίδες (Info points) Europe και σε άλλα κέντρα αναμετάδοσης και δίκτυα, καθώς και κατόπιν αιτήσεως στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής (Rue de la Loi 200, B-1049 BRUXELLES, Belgique). Ο οδηγός αυτός υπάρχει επίσης στον εξυπηρετητή Europa της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). Ο δικτυακός τόπος "Πρόσβαση στα έγγραφα της Επιτροπής" περιέχει εξάλλου άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά τη διαφάνεια, ιδίως με ό,τι ισχύει στα κράτη μέλη.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαραχτήρα που δίνονται στην Επιτροπή τυγχάνουν αυστηρού χειρισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 45/ 2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.