Navigation path

Πώς να υποβάλετε αίτηση πρόσβασης στα έγγραφα της Επιτροπής

Το μητρώο περιέχει παραπομπές σε έγγραφα της Επιτροπής (δημοσιευμένα και μη) που έχουν συνταχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά.

Στην περίπτωση εγγράφου που έχει ήδη δημοσιευθεί, ένας σύνδεσμος παραπέμπει στο πλήρες κείμενο που περιέχεται π.χ. στη βάση EUR-Lex, η οποία περιλαμβάνει την υπό εκπόνηση νομοθεσία (έγγραφα COM), τα κείμενα της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και τις επίσημες εφημερίδες της Ένωσης από το 1998.

Αντίθετα, για να λάβετε αντίγραφο μη δημοσιευμένου εγγράφου που είναι καταχωρισμένο στο μητρώο, πρέπει να κάνετε κλικ στο τετραγωνίδιο κάτω από τον αριθμό αναφοράς του εγγράφου, να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο και να μας το στείλετε. Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να ξεκινήσετε κάνοντας αναζήτηση στο μητρώο.

Αν δεν βρίσκετε το έγγραφο που αναζητάτε στο μητρώο, μπορείτε να συμπληρώσετε ένα άλλο έντυπο, περιγράφοντας το έγγραφο που αναζητάτε, και να μας το στείλετε.

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κοινοποιούνται στην Επιτροπή υπόκειται αυστηρά στις διατάξεις τουκανονισμού 45/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα