Navigation path

Hvordan man får adgang til Kommissionens dokumenter

  • Bemærk, at nogle af Kommissionens dokumenter helt eller delvist kan være omfattet af de undtagelser fra retten til aktindsigt, som er fastsat i forordning 1049/2001. I nogle tilfælde har EU's retsinstanser anerkendt en generel formodning om, at der ikke kan gives aktindsigt, som Kommissionen kan bruge til at give afslag på aktindsigt, navnlig når der er tale om dokumenter, der indgår i følgende procedurer: EU Pilot, overtrædelser af EU-retten, statsstøtte, konkurrence, fusioner og retssager.
  • For personer, der ønsker aktindsigt i deres egne ansættelsesdossierer hos EPSO, og for medarbejdere i Kommissionen, der ønsker aktindsigt i deres personlige aktmapper, gælder der specifikke regler for aktindsigt, som finder anvendelse i stedet for forordning 1049/2001. Ansøgere, der ønsker at få adgang til deres egne aktmapper på disse områder, bør kontakte EPSO eller GD HR direkte i henhold til de specifikke adgangsregler, som er beskrevet i henholdsvis de generelle regler for almindelige udvælgelsesprøver og personalevedtægten.
  • Alle Deres personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne og kravene i databeskyttelsesforordningen (forordning (EF) nr. 45/2001).
  • Vi forbeholder os ret til at afvise at behandle Deres begæring om aktindsigt, hvis ovenstående elektroniske formular indeholder ufuldstændige eller ukorrekte data.
  • Vi forbeholder os ret til at kræve gyldig legitimation, hvis vi er i tvivl om Deres identitet.

Registret indeholder referencer til både offentliggjorte og ikke-offentliggjorte kommissionsdokumenter fra efter den 1. januar 2001.

For offentliggjorte dokumenter er der et link til teksten, som bl.a. kan findes i EUR-Lex. Det er en database med forberedende dokumenter (COM-dokumenter), gældende lovgivning og alle udgaver af EU-Tidende siden 1998.

Hvis du derimod leder efter et ikke-offentliggjort dokument, kan du klikke på ikonet under dokumentreferencen, udfylde den elektroniske formular og sende den til os. Under alle omstændigheder bør du starte med at søge i registret.

Hvis du ikke finder det ønskede dokument i registret, kan du udfylde en anden formular, hvor du beskriver det dokument, du leder efter, og sende den til os.

Vi behandler alle de personoplysninger, du sender til os, i overensstemmelse med forordning 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.