Navigation path

Hvordan man får adgang til Kommissionens dokumenter

Registret omfatter henvisninger både til dokumenter, som allerede er blevet offentliggjort, og til Kommissionens interne (ikke offentliggjorte) dokumenter, der er blevet udarbejdet siden 1. januar 2001.

Hvis dokumentet allerede er blevet offentliggjort, findes der et link til dets fuldstændige tekst i f.eks. databasen EUR-Lex, som omfatter såvel lovgivning under forberedelse (KOM-
dokumenter) som gældende lovgivning og Den Europæiske Unions Tidende siden 1998.

For at få en kopi af et internt (ikke offentliggjort) dokument, der er opført i registret, er det derimod nødvendigt at klikke på den lille boks under dokumentreferencen, udfylde den elektroniske formular og sende den til os. Man begynder under alle omstændigheder med at foretage en søgning i registret.

Hvis man ikke finder det dokument, man søger i registret, kan man udfylde en anden elektronisk formular, hvor man kan beskrive det ønskede dokument og derefter sende formularen til os.

Man kan selvfølgelig også sende anmodningen til Kontoret for Aktindsigt enten med post (EUROPA-KOMMISSIONEN, att. Sekretariatet for kontor SG/B/2, BERL 08/140, B-1049 BRUXELLES, Belgien), pr. fax (+32 (2) 296 84 98) eller med e-mail.

Med det formål at oplyse borgerne om deres ret til aktindsigt i Kommissionens dokumenter og hjælpe dem med at udøve denne ret har Kommissionen udgivet en brochure, som ved hjælp af spørgsmål og svar forklarer, hvordan man kan få adgang til et dokument. Denne brochure kan fås hos Kommissionens repræsentationer i medlemsstaterne, delegationer i tredjelande, EU Info Points og andre informationsnetværk samt ved henvendelse til Kommissionens Generalsekretariat (Rue de la Loi 200, B-1049 BRUXELLES, Belgien). Brochuren findes også på Kommissionens Europa-server (http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/guide_en.htm). Internetsiden "Aktindsigt i Kommissionens dokumenter" giver desuden andre interessante oplysninger om åbenhed, specielt om situationen i medlemsstaterne.

Alle personlige oplysninger overleveret til Kommissionen vil blive behandlet i nøje overensstemmelse med forordning 45/2001 vedrørende beskyttelse af individer i forbindelse med behandling af personlige data