Navigation path

Как да поискаме достъп до документи на Комисията

Регистърът съдържа данни за публикуваните и непубликуваните документи на Комисията от 1 януари 2001 г. насам.

Ако става въпрос за публикуван документ, ви се предлага връзка към пълния текст, който се намира например в базата данни EUR-Lex, включваща законодателството в процес на подготовка (документи COM), текстовете на действащото законодателство, както и броевете на Официален вестник от 1998 г. насам.

Ако става въпрос за непубликуван документ, вписан в регистъра, щракнете върху кутийката под данните за документа, попълнете електронния формуляр и ни го изпратете. При всички случаи е добре да започнете с търсене в регистъра.

Ако той не съдържа документа, който търсите, можете да попълните и да ни изпратите друг формуляр с описание на търсения от вас документ.

Всички лични данни, които съобщавате на Комисията, се обработват при строго спазване на разпоредбите на Регламент 45/2001 относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни.