Navigation path

Pagrindinis puslapis

Europos bendrijos sutarties naujuoju 255 straipsniu valstybių narių piliečiams ir nuolatiniams gyventojams suteikiama teisė susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Taikydami šią nuostatą, Europos Parlamentas ir Taryba 2001 m. gegužės 30 d. priėmė reglamentą dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, kuriuo nustatomi pagrindiniai šios teisės principai ir ribos.

Siekiant padėti piliečiams pasinaudoti jų teise, šiame reglamente numatyta, kad visos trys institucijos sukurs savo dokumentų registrus, kuriais būtų galima pasinaudoti elektroniniu būdu.

Komisija nusprendė sukurti tokį registrą, kuriame iš pradžių būtų patalpinti tam tikrų kategorijų dokumentai, ypač teisės aktai: tai dokumentai, kurių identifikaciniai numeriai yra COM, C, SEC, o taip pat kitų kategorijų dokumentai, kaip antai darbotvarkės ir Komisijos posėdžių protokolai. Šiame registre yra tik nuorodos į dokumentus, sukurtus nuo 2001 m. sausio 1 d. Registruojamų dokumentų kategorijų palaipsniui daugės.

Šiuo registru papildoma tarpinstitucinių procedūrų duomenų bazė PreLex, kurioje galima sužinoti, kokius darbus nuveikė institucijos, kurdamos Bendrijų teisės aktus.

Šios naujos techninės priemonės tikslas – informuoti visuomenę apie svarbiausius Komisijos dokumentus. Suprantama, visuomenės teisė susipažinti su dokumentais neapsiriboja vien šiame registre patalpintais dokumentais. Tačiau jūsų prašymas gauti kurį nors iš šiame sąraše esančių dokumentų nebūtinai bus tenkinamas. Galimi atvejai, kai su tam tikrais dokumentais, kurių išviešinimas galėtų pakenkti viešiesiems ar privatiesiems interesams, apsaugotiems išimčių režimu, numatytu Reglamento 4 straipsnyje, nebus leidžiama susipažinti.


Registre yra nurodoma kiekvieno dokumento:
- identifikacinis numeris arba nuorodos numeris,
- dokumento pavadinimas visomis kalbomis, kuriomis jis gali būti pateiktas,
- dokumento data,
- kalbos, kuriomis dokumentas gali būti pateiktas
- tarnyba, atsakinga už dokumento parengimą.