Navigation path

Wniosek o udostępnienie dokumentu

Wnioskodawca
*Żądany dokument
Odniesienie Komisji :
Proszę wypełnić osobny formularz dla każdego zamawianego dokumentu.
* Pole obowiązkowe
  • Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz wymogami rozporządzenia o ochronie danych (WE) 45/2001.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zarejestrowania wniosku w przypadku podania w powyższym formularzu elektronicznym niepełnych lub nieprawidłowych danych.
  • W przypadku wątpliwości dotyczących tożsamości zastrzegamy sobie prawo do zażądania przedstawienia kopii ważnego dokumentu tożsamości.