Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2019-06-19 2019-06-19 sv C(2018)8612/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2018&number=8612&version=ALL&language=sv 17/12/2018 C(2018)8612/F1 (17/12/2018) - DG FISMA C(2018)8612/F1 (17/12/2018) - DG FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG vad gäller tekniska tillsynsstandarder för specificering av ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat