Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
C(2018)8612/F1 FISMA (Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD) 17/12/2018
Komisijas deleģētā regula
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) …/.. ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 1
(Rāda 1. lpp. no kopumā 1 lpp.)