Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2018)8612/F1 FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) 17/12/2018
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder til præcisering af et fælles elektronisk rapporteringsformat

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)