Navigation path

Találati lista

Mondjon véleményt jogalkotási javaslatainkról és a kapcsolódó hatásvizsgálatokról!

A Bizottság tudni szeretné, hogyan vélekednek az általa kidolgozott jogalkotási javaslatokról és a javaslatokhoz esetlegesen kapcsolódó hatásvizsgálatokról az uniós polgárok. Az intézmény a beérkező véleményeket összegzi, és benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak abból a célból, hogy a jogalkotók az uniós polgárok visszajelzéseit figyelembe vegyék a javaslat megvitatása során. A Bizottság a hozzászólásokat adott esetben nyilvánosságra is hozza honlapján.

A keresési feltételeknek megfelelő dokumentumok száma: 38
(Aktuális oldal: 1 Összes oldal: 4)

A dokumentum hivatkozási számaFelelős főigazgatóságKözzététel időpontja
COM(2017)97/F1 MARE (Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság) 24/02/2017
Rendeletre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról
COM(2017)87/F1 SG (Főtitkárság) 23/02/2017
Rendeletre irányuló javaslat
Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló 216/2013/EU tanácsi rendelet módosításáról
COM(2017)85/F1 SG (Főtitkárság) 15/02/2017
Rendeletre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról
COM(2017)54/F1 CLIMA (Éghajlatpolitikai Főigazgatóság) 03/02/2017
Rendeletre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedési tevékenységekre vonatkozó hatály jelenlegi korlátozásainak folytatása és egy globális piaci alapú intézkedés 2021-től történő végrehajtásának előkészítése céljából történő módosításáról
COM(2017)47/F1 MOVE (Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság) 01/02/2017
Irányelvre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az egyes közúti árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és továbbképzéséről szóló 2003/59/EK irányelv és a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelv módosításáról
COM(2017)38/F1 ENV (Környezetvédelmi Főigazgatóság) 26/01/2017
Irányelvre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EK irányelv módosításáról
COM(2017)14/F1 ECFIN (Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság) 13/01/2017
Határozatra irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról
COM(2017)11/F1 EMPL (A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága) 11/01/2017
Irányelvre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
COM(2017)10/F1 CNECT (A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága) 11/01/2017
Rendeletre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés során a magánélet tiszteletben tartásáról és a személyes adatok védelméről, valamint a 2002/58/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (elektronikus hírközlési adatvédelmi rendelet)
COM(2017)8/F1 JUST (Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatóság) 11/01/2017
Rendeletre irányuló javaslat
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéneknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és a 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

A keresési feltételeknek megfelelő dokumentumok száma: 38
(Aktuális oldal: 1 Összes oldal: 4)