Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2017)6100/F1 CNECT (GR pre komunikačné siete, obsah a technológie) 13/09/2017
Odporúčanie Komisie
ODPORÚČANIE KOMISIE o koordinovanej reakcii na kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu
C(2017)6100/3 CNECT (GR pre komunikačné siete, obsah a technológie) 11/09/2017
Odporúčanie Komisie
Commission Recommendation on Coordinated Response to Large Scale Cybersecurity Incidents and Crises

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2
(Strana 1 z 1)