Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2017)6100/F1 CNECT (GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije) 13/09/2017
Preporuka Komisije
PREPORUKA KOMISIJE o koordiniranom odgovoru na kiberincidente i kiberkrize velikih razmjera
C(2017)6100/3 CNECT (GU za komunikacijske mreže, sadržaje i tehnologije) 11/09/2017
Preporuka Komisije
Commission Recommendation on Coordinated Response to Large Scale Cybersecurity Incidents and Crises

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)