Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 37789
(Visar sida 1 av 3779)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2018)7693/- AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 15/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION approving the amendment of the rural development programme of Saxony-Anhalt (Germany) for support from the European Agricultural Fund for Rural Development and amending Implementing Decision C(2014)9893 CCI 2014DE06RDRP020
C(2018)7679/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 15/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the transfer of the marketing authorisation granted by Decision C(2011)5195(final) for "Benlysta - belimumab", a medicinal product for human use
C(2018)7679/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 14/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the transfer of the marketing authorisation granted by Decision C(2011)5195(final) for "Benlysta - belimumab", a medicinal product for human use
C(2018)7678/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 15/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION transferring and amending the marketing authorisation granted by Decision C(2017)2050(final) for "Daptomycin Hospira - daptomycin", a medicinal product for human use
C(2018)7678/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 14/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION transferring and amending the marketing authorisation granted by Decision C(2017)2050(final) for "Daptomycin Hospira - daptomycin", a medicinal product for human use
C(2018)7677/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 15/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the transfer of the marketing authorisation granted by Decision C(2014)601(final) for "Tecfidera - Dimethyl fumarate", a medicinal product for human use
C(2018)7677/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 14/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the transfer of the marketing authorisation granted by Decision C(2014)601(final) for "Tecfidera - Dimethyl fumarate", a medicinal product for human use
C(2018)7676/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 15/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)2919(final) for “Incruse Ellipta - umeclidinium bromide”, a medicinal product for human use
C(2018)7676/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 14/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)2919(final) for “Incruse Ellipta - umeclidinium bromide”, a medicinal product for human use
C(2018)7675/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 14/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om godkännandena för försäljning av humanläkemedel som innehåller den aktiva substansen alitretinoin, inom ramen för artikel 107e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 37789
(Visar sida 1 av 3779)