Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 41916
(Visar sida 1 av 4192)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2019)4025/- RTD (GD Forskning och innovation) 23/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION On the award of grant(s) under the Euratom Research and Training Programme 2014-2018
C(2019)4014/- AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i april 2019
C(2019)4001/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION transferring and amending the marketing authorisation granted by Decision C(2004)2509 for "Erbitux - cetuximab", a medicinal product for human use
C(2019)4001/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Übertragung und Änderung der mit der Entscheidung K(2004)2509 erteilten Zulassung des Humanarzneimittels „Erbitux - Cetuximab“
C(2019)3999/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION modifiant l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Adenuric - fébuxostat» octroyée par la décision C(2008)1648
C(2019)3999/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION modifiant l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain «Adenuric - fébuxostat» octroyée par la décision C(2008)1648
C(2019)3998/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2006)3495 for “Competact - Pioglitazone / metformin”, a medicinal product for human use
C(2019)3998/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2006)3495 for “Competact - Pioglitazone / metformin”, a medicinal product for human use
C(2019)3997/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION transferring and amending the marketing authorisation granted by Decision C(2004)636 for "Bonviva - Ibandronic acid", a medicinal product for human use
C(2019)3997/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 22/05/2019
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION transferring and amending the marketing authorisation granted by Decision C(2004)636 for "Bonviva - Ibandronic acid", a medicinal product for human use

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 41916
(Visar sida 1 av 4192)