Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 41821
(Prikazana stran 1 od 4183)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
C(2019)3884/- HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 20/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending Commission Decision C(2015)1695 approving the national programme of Malta for support from the Asylum, Migration and Integration Fund for the period from 2014 to 2020
C(2019)3883/- HOME (GD za migracije in notranje zadeve) 20/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending Commission Implementing Decision C(2015)9650 approving the national programme of Ireland for support from the Asylum, Migration and Integration Fund for the period from 2014 to 2020
C(2019)3850/F1 AGRI (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) 17/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION approving the amendment of the rural development programme of Region Valle d'Aosta (Italy) for support from the European Agricultural Fund for Rural Development CCI: 2014IT06RDRP013
C(2019)3850/- AGRI (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) 17/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION approving the amendment of the rural development programme of Region Valle d'Aosta (Italy) for support from the European Agricultural Fund for Rural Development CCI: 2014IT06RDRP013
C(2019)3848/F1 EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 17/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION modifiant la décision d'exécution C(2014) 10090 portant approbation de certains éléments du programme opérationnel intitulé «Programme Opérationnel FSE Guyane Etat 2014-2020» en vue d’un soutien du Fonds social européen au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» pour la région Guyane en France. CCI 2014FR05SFOP003
C(2019)3848/- EMPL (GD za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje) 16/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION modifiant la décision d'exécution C(2014) 10090 portant approbation de certains éléments du programme opérationnel intitulé «Programme Opérationnel FSE Guyane Etat 2014-2020» en vue d’un soutien du Fonds social européen au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» pour la région Guyane en France. CCI 2014FR05SFOP003
C(2019)3847/1 REGIO (GD za regionalno in mestno politiko) 17/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending Implementing Decision C(2014) 8124 approving certain elements of the Partnership Agreement with the United Kingdom CCI 2014UK16M8PA001
C(2019)3844/F1 SANTE (GD za zdravje in varnost hrane) 17/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE o popravku Sklepa C(2019) 1437 o dovoljenjih za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo zdravilno učinkovino „ “, v skladu s členom 107e Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta
C(2019)3844/- SANTE (GD za zdravje in varnost hrane) 16/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE o popravku Sklepa C(2019) 1437 o dovoljenjih za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo zdravilno učinkovino „ “, v skladu s členom 107e Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta
C(2019)3843/F1 CNECT (GD za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo) 16/05/2019
Izvedbeni sklep Komisije
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grants under Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and the call for proposals H2020-ICT-2018-2020, topics ICT-11-2018-2019, ICT-19-2019 and ICT-25-2018-2020

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 41821
(Prikazana stran 1 od 4183)