Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 41858
(LWyświetla się strona 1 z 4186)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
C(2019)3924/- RTD (DG ds. Badań Naukowych i Innowacji) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION On the award of grant(s) under Horizon 2020 – the Framework programme for Research and Innovation (2014-2020)
C(2019)3923/- EAC (DG ds. Edukacji i Kultury) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grant(s) under Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
C(2019)3922/- EAC (DG ds. Edukacji i Kultury) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grant(s) under Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
C(2019)3916/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Änderung der mit der Entscheidung K(2004)2080 erteilten Zulassung des Humanarzneimittels „TachoSil - Fibrinogen vom Menschen / Thrombin vom Menschen“
C(2019)3915/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION transferring and amending the marketing authorisation granted by Decision C(96)1689(final) for "Bondronat - Ibandronic acid", a medicinal product for human use
C(2019)3914/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2016)4397(final) for “Epclusa - sofosbuvir/velpatasvir”, a medicinal product for human use
C(2019)3913/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2008)8006 for “Kuvan - sapropterin dihydrochloride”, an orphan medicinal product for human use
C(2019)3912/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI dotycząca, w ramach art. 35 dyrektywy 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pozwoleń na dopuszczenie do obrotu weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających klozantel o stężeniu 50 mg/ml (jako jedyną substancję czynną) w postaci roztworu do wstrzykiwań, przeznaczony do stosowania we wstrzyknięciach podskórnych u owiec
C(2019)3911/F1 SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Erteilung einer Zulassung für das Tierarzneimittel "Baycox Iron - Toltrazuril / Gleptoferron" gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
C(2019)3911/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 20/05/2019
Decyzja wykonawcza Komisji
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Erteilung einer Zulassung für das Tierarzneimittel "Baycox Iron - Toltrazuril / Gleptoferron" gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 41858
(LWyświetla się strona 1 z 4186)