Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 39405
(Pagina 1 van 3941)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2019)337/F1 SANTE (DG Gezondheid en Voedselveiligheid) 17/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE betreffende de jaarlijkse verlenging van de bij Besluit C(2018)1121(final) verleende voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van het weesgeneesmiddel voor menselijk gebruik "CRYSVITA - Burosumab"
C(2019)337/- SANTE (DG Gezondheid en Voedselveiligheid) 17/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE betreffende de jaarlijkse verlenging van de bij Besluit C(2018)1121(final) verleende voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van het weesgeneesmiddel voor menselijk gebruik "CRYSVITA - Burosumab"
C(2019)307/1 GROW (DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) 17/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on a measure taken by Germany pursuant to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council, to prohibit the placing on the market of CNC milling machine (models UMC750SS and UMC750) manufactured by Haas Automation Europe N.V.
C(2019)305/1 SANTE (DG Gezondheid en Voedselveiligheid) 17/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION providing for a temporary derogation from the conditions required for certified seed provided for in Council Directives 66/401/EEC and 66/402/EEC
C(2019)304/1 JUST (DG Justitie en Consumentenzaken) 16/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
Décision d'exécution de la Commission constatant, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par le Japon, en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles
C(2019)297/F1 AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 17/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de aanvraag tot registratie van een naam als bedoeld in artikel 49 van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad "Džiugas" (BGA)
C(2019)297/- AGRI (DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling) 16/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for registration of a name referred to in Article 49 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council 'Džiugas' (PGI)
C(2019)296/F1 CNECT (DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) 16/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grants under Horizon 2020 - Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
C(2019)296/- CNECT (DG Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie) 15/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grants under Horizon 2020 - Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)
C(2019)291/1 FPI (dienst Instrumenten buitenlands beleid) 16/01/2019
Uitvoeringsbesluit van de Commissie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the exceptional assistance measure in favour of Ethiopia

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 39405
(Pagina 1 van 3941)