Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 42780
(Rodomas puslapis 2 iš 4278)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
C(2019)5477/1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 18/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) …/… on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Singapore in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council
C(2019)5476/1 FISMA (Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD) 18/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) …/… on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to benchmarks in Australia in accordance with Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council
C(2019)5454/F1 NEAR (Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD) 18/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the adoption of a special measure on health, protection, socio-economic support and municipal infrastructure under the Facility for Refugees in Turkey
C(2019)5454/1 NEAR (Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD) 16/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the adoption of a special measure on health, protection, socio-economic support and municipal infrastructure under the Facility for Refugees in Turkey
C(2019)5453/F1 RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) 16/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grants under the Horizon 2020 Programme and the call for proposals "H2020-SC5-2018-2019-2020"
C(2019)5453/- RTD (Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD) 16/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the award of grants under the Horizon 2020 Programme and the call for proposals "H2020-SC5-2018-2019-2020"
C(2019)5439/F1 AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) 16/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 49 straipsnyje nurodytos paraiškos įregistruoti pavadinimą paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje „Pan Galego“ / „Pan Gallego“ (SGN)
C(2019)5439/- AGRI (Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD) 16/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION on the publication in the Official Journal of the European Union of the application for registration of a name referred to in Article 49 of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council 'Pan Galego' / 'Pan Gallego' (PGI)
C(2019)5436/F1 SANTE (Sveikatos ir maisto saugos GD) 16/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimo 2014/709/ES dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiaulių maru tam tikrose valstybėse narėse, priedas
C(2019)5436/1 SANTE (Sveikatos ir maisto saugos GD) 15/07/2019
Komisijos įgyvendinimo sprendimas
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 42780
(Rodomas puslapis 2 iš 4278)