Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 522
(Strana 1 z 53)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
SWD(2018)551/F1 SG (Generálny sekretariát) 14/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification
SWD(2018)550/F1 SG (Generálny sekretariát) 14/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les progrès réalisés par la Bulgarie au titre du mécanisme de coopération et de vérification
SWD(2018)528/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
IT SWD
SWD(2018)527/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
SK SWD
SWD(2018)526/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
SI SWD
SWD(2018)525/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of The Netherlands - Analysis of the Draft Budgetary Plan of The Netherlands
SWD(2018)524/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of Portugal - Analysis of the Draft Budgetary Plan of Portugal
SWD(2018)523/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of Malta - Analysis of the Draft Budgetary Plan of Malta
SWD(2018)522/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the document COMMISSION OPINION on the Draft Budgetary Plan of Latvia - Analysis of the Draft Budgetary Plan of Latvia
SWD(2018)521/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 21/11/2018
Pracovný dokument útvarov Komisie
LU SWD

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 522
(Strana 1 z 53)