Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 311
(Strana 1 z 32)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
SWD(2015)750/F1 SG (Generálny sekretariát) 26/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
Commission Staff Working Document accompanying the Proposal for a regulation of the EP and the Council on the establishment of the Structural Reform Support Programme (SRSP) for period 2017-2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013
SWD(2015)706/F1 HOME (GR pre migráciu a vnútorné záležitosti) 18/12/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
CSWD Third report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap
SWD(2015)705/F1 HOME (GR pre migráciu a vnútorné záležitosti) 18/12/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
Sixth Progress Report on the Implementation by Ukraine of the Action Plan on Visa Liberalisation
SWD(2015)700/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 26/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD Report on the Euro Area
SWD(2015)615/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 17/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD Communication EDP UK
SWD(2015)614/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 17/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD DBP FI
SWD(2015)613/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 17/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD DBP SK
SWD(2015)612/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 17/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD DBP SI
SWD(2015)611/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 17/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD DBP AT
SWD(2015)610/F1 ECFIN (GR pre hospodárske a finančné záležitosti) 17/11/2015
Pracovný dokument útvarov Komisie
SWD DBP NL

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 311
(Strana 1 z 32)