Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 3333
(Stranica 2 od 334)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
SWD(2019)1022/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
RO Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1021/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
PT Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1020/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
PL Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1019/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
AT Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1018/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
NL Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1017/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
MT Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1016/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
HU Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1015/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
LU Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1014/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
LT Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1013/F1 SG (Glavno tajništvo) 28/02/2019
Radni dokument službi
LV Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 3333
(Stranica 2 od 334)