Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 3420
(Strana 1 z 342)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
SWD(2019)1300/F1 ENV (GR pre životné prostredie) 09/04/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the evaluation of the Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC
SWD(2019)1240/F1 ENER (GR pre energetiku) 04/04/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT […] Accompanying the document Commission Recommendation on cybersecurity in the energy sector
SWD(2019)1056/F1 HOME (GR pre migráciu a vnútorné záležitosti) 29/03/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE FITNESS CHECK on EU Legislation on legal migration
SWD(2019)1055/F1 HOME (GR pre migráciu a vnútorné záležitosti) 29/03/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT FITNESS CHECK on EU Legislation on legal migration
SWD(2019)1050/F1 HOME (GR pre migráciu a vnútorné záležitosti) 12/04/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Analysis of non-conviction based confiscation measures in the European Union
SWD(2019)1027/F1 SG (Generálny sekretariát) 28/02/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
UK Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1026/F1 SG (Generálny sekretariát) 28/02/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
SE Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1025/F1 SG (Generálny sekretariát) 28/02/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
FI Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1024/F1 SG (Generálny sekretariát) 28/02/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
SK Country Report EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package
SWD(2019)1023/F1 SG (Generálny sekretariát) 28/02/2019
Pracovný dokument útvarov Komisie
SI Country report - EUROPEAN SEMESTER 2019 – Winter package

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 3420
(Strana 1 z 342)