Navigation path

Rezultatele căutării

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 86
(Pagina 1 din 9)

Numărul de referință al documentului DG responsabilăData publicarii
JOIN(2012)390/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/07/2012
Propunerea Comisiei
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Secretariatul General) 21/12/2012
Propunere de decizie
Propunere comună de DECIZIE A CONSILIULUI privind modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a clauzei de solidaritate
JOIN(2012)39/1 SG (Secretariatul General) 18/12/2012
Propunere de decizie
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Serviciul Instrumente de Politică Externă) 20/12/2012
Propunere de regulament
Propunere comună de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak
JOIN(2012)38/1 FPI (Serviciul Instrumente de Politică Externă) 18/12/2012
Propunere de regulament
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Serviciul Instrumente de Politică Externă) 18/12/2012
Propunere de regulament
Propunere comună de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria
JOIN(2012)37/1 FPI (Serviciul Instrumente de Politică Externă) 17/12/2012
Propunere de regulament
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 19/12/2012
Comunicare a Comisiei către instituții
COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Sprijinirea unei cooperări și a unei integrări regionale mai strânse în Maghreb: Algeria, Libia, Mauritania, Maroc și Tunisia
JOIN(2012)35/F1 FPI (Serviciul Instrumente de Politică Externă) 07/12/2012
Propunere de regulament
Propunere comună de REGULAMENT AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran
JOIN(2012)35/1 FPI (Serviciul Instrumente de Politică Externă) 07/12/2012
Propunere de regulament
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Numărul de documente care corespund acestor criterii de căutare: 86
(Pagina 1 din 9)