Navigation path

Paieškos rezultatai

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 86
(Rodomas puslapis 1 iš 9)

Dokumento numerisAtsakingas generalinis direktoratasPaskelbimo data
JOIN(2012)390/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 06/07/2012
Komisijos pasiūlymas
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Generalinis sekretoriatas) 21/12/2012
Sprendimo pasiūlymas
Bendras pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl tvarkos, kuria Sąjunga įgyvendina solidarumo sąlygą
JOIN(2012)39/1 SG (Generalinis sekretoriatas) 18/12/2012
Sprendimo pasiūlymas
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Užsienio politikos priemonių tarnyba) 20/12/2012
Reglamento pasiūlymas
Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1210/2003 dėl tam tikrų konkrečių ekonominių ir finansinių santykių su Iraku apribojimo
JOIN(2012)38/1 FPI (Užsienio politikos priemonių tarnyba) 18/12/2012
Reglamento pasiūlymas
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Užsienio politikos priemonių tarnyba) 18/12/2012
Reglamento pasiūlymas
Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje
JOIN(2012)37/1 FPI (Užsienio politikos priemonių tarnyba) 17/12/2012
Reglamento pasiūlymas
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 19/12/2012
Komisijos komunikatas institucijoms
BENDRAS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Glaudesnio bendradarbiavimo ir regioninės integracijos rėmimas Magribe: Alžyre, Libijoje, Mauritanijoje, Maroke ir Tunise
JOIN(2012)35/F1 FPI (Užsienio politikos priemonių tarnyba) 07/12/2012
Reglamento pasiūlymas
Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 359/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Irane
JOIN(2012)35/1 FPI (Užsienio politikos priemonių tarnyba) 07/12/2012
Reglamento pasiūlymas
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Šiuos paieškos kriterijus atitinkančių dokumentų skaičius: 86
(Rodomas puslapis 1 iš 9)