Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 86
(Viser side 1 af 9)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
JOIN(2012)390/1 EEAS (Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil) 06/07/2012
Kommissionens forslag
Joint Recommendation for Council Decisions authorising the opening of negotiations
JOIN(2012)39/F1 SG (Generalsekretariatet) 21/12/2012
Forslag til afgørelse
Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ordninger til Unionens gennemførelse af solidaritetsbestemmelsen
JOIN(2012)39/1 SG (Generalsekretariatet) 18/12/2012
Forslag til afgørelse
Proposition conjointe de décision du Conseil concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
JOIN(2012)38/F1 FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) 20/12/2012
Forslag til forordning
Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1210/2003 om visse specifikke restriktioner i de økonomiske og finansielle forbindelser med Irak
JOIN(2012)38/1 FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) 18/12/2012
Forslag til forordning
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
JOIN(2012)37/F1 FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) 18/12/2012
Forslag til forordning
Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien
JOIN(2012)37/1 FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) 17/12/2012
Forslag til forordning
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 36/2012 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria
JOIN(2012)36/F1 EEAS (Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil) 19/12/2012
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om støtte til tættere samarbejde og større regional integration i Maghreb: Algeriet, Libyen, Mauretanien, Marokko og Tunesien
JOIN(2012)35/F1 FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) 07/12/2012
Forslag til forordning
Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 359/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran
JOIN(2012)35/1 FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) 07/12/2012
Forslag til forordning
Joint Proposal for a Council Regulation amending Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 86
(Viser side 1 af 9)