Navigation path

Zadetki iskanja

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 745
(Prikazana stran 1 od 75)

Referenčna številka dokumentaPristojna službaDatum objave
COM(2019)543/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Priporočilo za sklep
Priporočilo za SKLEP SVETA o razveljavitvi Odločbe 2009/417/ES o obstoju čezmernega primanjkljaja v Španiji
COM(2019)543/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Priporočilo za sklep
Recommendation for a Council Decision - Recommendation prepared in accordance with Article 126(12) of the Treaty on the Functioning of the European
COM(2019)542/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE SVETU Poročilo Komisije Svetu v skladu s členom -11(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 o misiji okrepljenega nadzora na Madžarskem 20. marca 2019
COM(2019)542/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Poročilo Komisije
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)541/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Poročilo Komisije
POROČILO KOMISIJE SVETU Poročilo Komisije Svetu v skladu s členom -11(2) Uredbe (ES) št. 1466/97 o misiji okrepljenega nadzora v Romuniji 14. in 15. marca 2019
COM(2019)541/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Poročilo Komisije
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)540/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Sporočilo Komisije institucijam
SPOROČILO KOMISIJE Poročilo o okrepljenem nadzoru – Grčija, junij 2019
COM(2019)540/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Sporočilo Komisije institucijam
Communication from the Commission - Enhanced Surveillance
COM(2019)539/F1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 05/06/2019
Priporočilo za sklep
Priporočilo za SKLEP SVETA o ugotovitvi, da Madžarska na podlagi priporočila Sveta z dne 4. decembra 2018 ni sprejela učinkovitih ukrepov
COM(2019)539/1 ECFIN (GD za gospodarske in finančne zadeve) 03/06/2019
Priporočilo za sklep
Recommendation for a Council Decision pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97

Število dokumentov, ki ustrezajo tem iskalnim merilom: 745
(Prikazana stran 1 od 75)