Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 554
(LWyświetla się strona 1 z 56)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2019)320/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 15/05/2019
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 13/05/2019
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 15/05/2019
Komunikat Komisji do instytucji
KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2020 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art. 6 rozporządzenia Rady nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020)
COM(2019)310/2 BUDG (DG ds. Budżetu) 07/05/2019
Pismo przewodnie w Greffe
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 06/05/2019
Komunikat Komisji do instytucji
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (DG ds. Budżetu) 15/04/2019
Odrębny akt prawny
PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO Nr 1 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2019 R. ZAPISANIE NADWYŻKI ZA ROK BUDŻETOWY 2018
COM(2019)300/1 BUDG (DG ds. Budżetu) 12/04/2019
Odrębny akt prawny
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)247/1 AGRI (DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich) 21/05/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards
COM(2019)245/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 22/05/2019
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 02 04 77 03 - Preparatory action for defence research)
COM(2019)244/1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 21/05/2019
Odrębny akt prawny
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ON THE MANAGEMENT OF THE GUARANTEE FUND OF THE EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENTS IN 2018

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 554
(LWyświetla się strona 1 z 56)