Navigation path

Riżultati tat-tfittxija

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 540
(Qed tara paġna 1 minn 54)

Numru ta' referenza tad-dokumentDĠ responsabbliData tal-pubblikazzjoni
COM(2019)320/F1 BUDG (DĠ Baġit) 15/05/2019
Att Awtonomu
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (DĠ Baġit) 13/05/2019
Att Awtonomu
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (DĠ Baġit) 15/05/2019
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/2 BUDG (DĠ Baġit) 07/05/2019
Nota ta' trasmissjoni mingħand Greffe
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (DĠ Baġit) 06/05/2019
Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Istituzzjonijiet
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (DĠ Baġit) 15/04/2019
Att Awtonomu
L-ABBOZZ TA’ BAĠIT EMENDATORJU Nru 1 TAL-BAĠIT ĠENERALI TAL-2019 LI JDAĦĦAL IS-SURPLUS TAS-SENA FINANZJARJA 2018
COM(2019)300/1 BUDG (DĠ Baġit) 12/04/2019
Att Awtonomu
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)243/1 MARE (DĠ Affarijiet Marittimi u Sajd) 17/05/2019
Proposta għal Regolament
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
COM(2019)242/F1 DEVCO (DĠ Kooperazzjoni Internazzjonali u Żvilupp) 17/05/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposta għal DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tal-Ministri AKP-UE fir-rigward tad-delega tas-setgħat lill-Kumitat tal-Ambaxxaturi AKP-UE dwar id-deċiżjoni li jiġu adottati miżuri tranżizzjonali biex jiġi estiż il-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE
COM(2019)242/1 DEVCO (DĠ Kooperazzjoni Internazzjonali u Żvilupp) 16/05/2019
Proposta għal Deċiżjoni
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement

Numru ta' dokumenti li jikkorrispondu mal-kriterji tat-tfittxija: 540
(Qed tara paġna 1 minn 54)