Navigation path

Meklēšanas rezultāts

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 555
(Rāda 1. lpp. no kopumā 56 lpp.)

Dokumenta atsauces numursAtbildīgais ģenerāldirektorātsPublicēšanas datums
COM(2019)320/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 15/05/2019
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 13/05/2019
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 15/05/2019
Komisijas paziņojums iestādēm
KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI UN EIROPAS PARLAMENTAM Finanšu shēmas tehniskās korekcijas 2020. gadam atbilstoši NKI izmaiņām (EKS 2010) (6.pants Padomes Regulā Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam)
COM(2019)310/2 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 07/05/2019
Pavadvēstule programmā "Greffe"
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 06/05/2019
Komisijas paziņojums iestādēm
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 15/04/2019
Autonoms akts
2019. GADA VISPĀRĒJĀ BUDŽETA GROZĪJUMA NR.1 PROJEKTS 2018. FINANŠU GADA PĀRPALIKUMA IESKAITĪŠANA
COM(2019)300/1 BUDG (Budžeta ģenerāldirektorāts) 12/04/2019
Autonoms akts
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)250/1 CNECT (Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD) 22/05/2019
Komisijas paziņojums iestādēm
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
COM(2019)247/1 AGRI (Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD) 21/05/2019
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards
COM(2019)245/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 22/05/2019
Lēmuma priekšlikums
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 02 04 77 03 - Preparatory action for defence research)

Šiem meklēšanas kritērijiem atbilstošo dokumentu skaits: 555
(Rāda 1. lpp. no kopumā 56 lpp.)