Navigation path

Otsingu tulemused

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 905
(Lehekülg 1 / 91)

Dokumendi viitenumberVastutav peadirektoraatAvaldamise kuupäev
COM(2019)610/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 02/07/2019
Autonoomne akt
2019. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT nr 4 Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid)
COM(2019)610/2 BUDG (eelarve peadirektoraat) 01/07/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)610/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 01/07/2019
Autonoomne akt
DRAFT AMENDING BUDGET No 4 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)
COM(2019)600/F1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 03/07/2019
Otsuse ettepanek
Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega
COM(2019)600/1 BUDG (eelarve peadirektoraat) 01/07/2019
Otsuse ettepanek
Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats
COM(2019)543/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega tühistatakse otsus 2009/417/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Hispaanias
COM(2019)543/1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 03/06/2019
Soovitus otsuse vastuvõtmiseks
Recommendation for a Council Decision - Recommendation prepared in accordance with Article 126(12) of the Treaty on the Functioning of the European
COM(2019)542/F2 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 27/06/2019
Komisjoni aruanne
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο -11 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1466/97 για την αποστολή ενισχυμένης εποπτείας στην Ουγγαρία, της 20ής Μαρτίου 2019
COM(2019)542/F1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 05/06/2019
Komisjoni aruanne
KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE Määruse (EÜ) nr 1466/97 artikli -11 lõike 2 kohane komisjoni aruanne nõukogule 20. märtsil 2019 Ungarisse tehtud tõhustatud järelevalvemissiooni kohta
COM(2019)542/1 ECFIN (majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat) 03/06/2019
Komisjoni aruanne
Report from the Commission to the Council - Report prepared in accordance with Article 11(2) of Regulation (EC) No 1466/97

Otsingukriteeriumidele vastavate dokumentide arv: 905
(Lehekülg 1 / 91)