Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 540
(Viser side 1 af 54)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2019)320/F1 BUDG (GD for Budget) 15/05/2019
Autonom retsakt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (GD for Budget) 13/05/2019
Autonom retsakt
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (GD for Budget) 15/05/2019
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/2 BUDG (GD for Budget) 07/05/2019
Greffes følgeskrivelse
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (GD for Budget) 06/05/2019
Meddelelse fra Kommissionen til institutionerne
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (GD for Budget) 15/04/2019
Autonom retsakt
ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2019 OPFØRELSE AF OVERSKUDDET FOR REGNSKABSÅRET 2018
COM(2019)300/1 BUDG (GD for Budget) 12/04/2019
Autonom retsakt
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)243/1 MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) 17/05/2019
Forslag til forordning
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2019/124 as regards certain fishing opportunities
COM(2019)242/F1 DEVCO (GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling) 17/05/2019
Forslag til afgørelse
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i AVS-EU-Ministerrådet, hvad angår overdragelsen af beføjelser til AVS-EU-Ambassadørudvalget vedrørende afgørelsen om at træffe overgangsforanstaltninger med henblik på forlængelse af AVS-EU-partnerskabsaftalen
COM(2019)242/1 DEVCO (GD for Internationalt Samarbejde og Udvikling) 16/05/2019
Forslag til afgørelse
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the ACP-EU Council of Ministers as regards the delegation of powers to the ACP-EU Committee of Ambassadors on the decision to adopt transitional measures to extend the ACP-EU Partnership Agreement

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 540
(Viser side 1 af 54)