Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 783
(Показване на страница 2 от 79)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2019)538/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Препоръка за решение
Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА с което се констатира, че Румъния не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от 4 декември 2018 г.
COM(2019)538/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Препоръка за решение
Recommendation for a Council Decision pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)534/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Препоръка за препоръка
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с оглед на отстраняването на наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Унгария
COM(2019)534/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Препоръка за препоръка
Recommendation for a Council Recommendation pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)533/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Препоръка за препоръка
Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА с цел да се отстрани наблюдаваното значително отклонение от плана за корекции за постигане на средносрочната бюджетна цел в Румъния
COM(2019)533/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Препоръка за препоръка
Recommendation for a Council Recommendation pursuant to Article 10(2) of Regulation (EC) No 1466/97
COM(2019)532/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
REPORT FROM THE COMMISSION Italy Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)532/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)531/F1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 05/06/2019
Доклад на Комисията
REPORT FROM THE COMMISSION Belgium Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union
COM(2019)531/1 ECFIN (ГД Икономически и финансови въпроси) 03/06/2019
Доклад на Комисията
Report from the Commission - Report prepared in accordance with Article 126(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 783
(Показване на страница 2 от 79)