Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 555
(Показване на страница 1 от 56)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2019)320/F1 BUDG (ГД Бюджет) 15/05/2019
Автономен акт
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)320/1 BUDG (ГД Бюджет) 13/05/2019
Автономен акт
DRAFT AMENDING BUDGET No 2 TO THE GENERAL BUDGET 2019 Reinforcement of key programmes for EU competitiveness: Horizon 2020 and Erasmus+
COM(2019)310/F1 BUDG (ГД Бюджет) 15/05/2019
Съобщение на Комисията до институциите
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Tехническа корекция на финансовата рамка за 2020 г. в съответствие с промените в БНД (ЕСС 2010) (член 6 от Регламент № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020)
COM(2019)310/2 BUDG (ГД Бюджет) 07/05/2019
Придружително писмо
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)310/1 BUDG (ГД Бюджет) 06/05/2019
Съобщение на Комисията до институциите
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Technical adjustment of the financial framework for 2020 in line with movements in GNI (ESA 2010)(Article 6 of Council Regulation No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020)
COM(2019)300/F1 BUDG (ГД Бюджет) 15/04/2019
Автономен акт
ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 1 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. ЗА ВПИСВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ 2018 ФИНАНСОВА ГОДИНА
COM(2019)300/1 BUDG (ГД Бюджет) 12/04/2019
Автономен акт
DRAFT AMENDING BUDGET No 1 TO THE GENERAL BUDGET 2019 ENTERING THE SURPLUS OF THE FINANCIAL YEAR 2018
COM(2019)250/1 CNECT (ГД Съобщителни мрежи, съдържание и технологии) 22/05/2019
Съобщение на Комисията до институциите
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Guidance on the Regulation on a framework for the free flow of non-personal data in the European Union
COM(2019)247/1 AGRI (ГД Земеделие и развитие на селските райони) 21/05/2019
Предложение за решение
Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) in connection with trade standards
COM(2019)245/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 22/05/2019
Предложение за решение
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget line 02 04 77 03 - Preparatory action for defence research)

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 555
(Показване на страница 1 от 56)